7 tháng 12, 2010

Tình yêu và PC

Trái tim anh, em Select bằng Mouse

Chốn hẹn hò: Forum - Internet

Lời yêu thương truyền bằng phương thức Get

Nhận dáng hình qua địa chỉ IP

Nếu một mai em vĩnh viễn ra đi

Anh sẽ chết giữa muôn ngàn biển Search

Lời tỏ tình không dễ gì Convert

Lưu ngàn đời vào biến Constant

Anh nghèo khó mang dòng máu Sun

Em quyền quý với họ Microsoft

Hai dòng Code không thể nào hoà hợp

Dẫu ngàn lần Debug em ơi

Sao không có một thế giới xa xôi

Linux cũng thế mà Windows cũng thế

Hai chúng ta chẳng thể nào chia rẽ

Run suốt đời trên mọi Platform.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét