9 tháng 7, 2011

14 điều răn cho developer

Đem từ chợ dưa về đây:

 1. Kẻ thù lớn nhất của developer là tester.
 2. Ngu dốt lớn nhất của developer là lập chương trình Hello World bị lỗi.
 3. Thất bại lớn nhất của developer là được thăng chức quản lý.
 4. Bi ai lớn nhất của developer là PC bị hỏng.
 5. Sai lầm lớn nhất của developer là tin rằng chương trình của mình không có lỗi.
 6. Tội lỗi lớn nhất của developer là lập phần mềm quản lý tài chính cho vợ.
 7. Đáng thương lớn nhất của developer là lấy phải tester.
 8. Đáng khâm phục nhất trong đời developer là tự nhận phần mềm mình có lỗi.
 9. Phá sản lớn nhất của developer là bán mất cái PC duy nhất.
 10. Tài sản lớn nhất của developer là Google.
 11. Món nợ lớn nhất của developer là deadline.
 12. Lễ vật lớn nhất của developer là laptop.
 13. Khiếm khuyết lớn nhất của developer là không biết unit test.
 14. An ủi lớn nhất của developer là chương trình làm xong không bị lỗi biên dịch.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét