1 tháng 12, 2010

[YouTube] Nokia Ads - Will you marry me?

Đoạn quảng cáo có lẽ là hay nhất của Nokia.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét