20 tháng 11, 2011

Google được cấp bằng sáng chế mở khóa màn hình bằng mô hình Pattern

Google vừa được cấp bằng sáng chế cho màn hình khóa dạng Pattern, cách khóa màn hình dạng này chỉ cho phép mở máy khi người dùng vẽ lại đường đi đúng trên 9 điểm hiển thị trên màn hình mà mình đã cài đặt trước đó.


Đây là một tính năng vô cùng thú vị trên những điện thoại Android, khác hẳn cách khóa màn hình của các máy Windows Mobile hay iPhone.

Người dùng có thể tạo những pattern cho riêng mình. Một mẫu được sử dụng để mở khóa máy, những mẫu khác có thể được sử dụng với vô số tính năng như kích hoạt ứng dụng hoặc tùy chỉnh các thiết lập cài đặt. Khi bạn sử dụng những pattern cá nhân, các ứng dụng cụ thể mà bạn chọn sẽ được kích hoạt, điện thoại không hề bị mở khóa hoàn toàn.

Đây là một tính năng vô cùng thú vị, sẽ khó có ai có thể sao chép lại các pattern mà bạn tự nghĩ ra để sử dụng điện thoại. Các pattern tùy biến này sẽ xuất hiện trên các điện thoại Android trong tương lai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét